Housenky


Člověk bez cíle je jako koráb bez kormidla. Je unášen proudem a nic ho neřídí. Skončí pak na útesech zoufalství, poraženectví, neúspěchu a malomyslnosti.

Znáte příběh o housenkách?

Jistý druh housenek se pohybuje tak, že každá slepě následuje svou předchůdkyni. Jednoho dne si pár těchto housenek udělalo kruh ze svých tělíček, takže první housenka se dotýkala zadní části těla té poslední…kruh vytvořily kolem větvičky z borovicového jehličí, které jim moc chutná a živí se jím. A začaly pochodovat…kolem větvičky….dokolečka... minutu po minutě, hodinu za hodinou, den po dni. Pochodovaly tak sedm dní a sedm nocí. Nakonec zahynuly hladem a vyčerpáním. Necelých 15 cm od místa, kde bylo pro ně připraveno více než dostatečné množství potravy….jen proto, že ZAMĚNILY DOSAŽENÍ CÍLE ZA NEPLODNOU AKTIVITU.

A co lidé? Nejsou to také takové housenky?
Dopouštějí se téže chyby a v důsledku toho sklidí jen hrstku vší hojnosti bohaté úrody, kterou život nabízí. Navzdory tomu, že mají na dosah nevýslovné bohatství, získají ho jen pranepatrnou část, protože slepě, bez nejmenšího zaváhání následují dav, kráčející v kruhu nikam. Jednají podle cizích metod a postupů jen proto, že „TO TAK DĚLÁ KAŽDÝ“.

Stanovte si SVÉ,OSOBNÍ,REÁLNÉ cíle, jak v životě, tak v byznysu, a jste na nejlepší cestě k úspěchu!!
(více)
30.11.2010 15:26:23 | Autor: Tomáš Oswald | 0 komentářů | stálý odkaz


Vysoké a nízké sebehodnocení

Vysoké a nízké sebehodnocení ve světě obchodu

Ve světě obchodu se nízké sebehodnocení projevuje mnoha způsoby, ale dva z nich trčí ven jako bolavý palec.

1.) Takový prodejce nebude nikdy pracovat tak pilně a usilovně, aby byl jeho výkon stoprocentní a důvody jsou více než jasné. Prodejce nabídne například zákazníkoví zboží a je hrubě odmítnut, aby s tím šel obtěžovat někoho jiného. Prodejce s nízkým sebehodnocením nemá rád sám sebe a potencionální zákazník (podle prodejcova mínění) ho také nemá rád. A tak se obchodník ponoří do smutku, začne se litovat – „Já chudáček, ubožáček, nikdo mě nemá rád“ – a zamíří do kavárny, domů nebo do kanceláře, aby přišel mezi jiné lidi nebo si mohl v klidu lízat rány. Někteří si vezmou hodinku volna a jiní to pro dnešek „zabalí“ úplně. V případech, kdy je dohled dostatečně laxní, si prodejce klidně vymyslí desítky věcí, jež musí nutně zařídit a promarní několik dní, než se vůbec vrátí zpátky do práce.

Prodejce se zdravým sebehodnocením – takový, který se má rád – reaguje úplně odlišným způsobem. V případě, že je nezdvořile odmítnut, dokonale chápe, že problémy má nikoli on, ale – potencionální zákazník. A tak se okamžitě a s neztenčenou sebedůvěrou obrátí na jiného zájemce, který problémy nemá.

2.) Prodejce s nízkým sebehodnocením se zdráhá přistoupit k aktu vlastního prodeje. Pořád jen mluví a mluví – a nedokáže potencionálnímu zákazníkovi dát ani sebemenším náznakem najevo, že už by se měl konečně rozhoupat a něco si koupit. Samozřejmě, výzva ke koupi obsahuje určité riziko. Jestliže potencionální kupec odmítne, utrpí prodejcova hrdost a sebeúcta do té míry, že se je pokouší chránit oddalováním nabídky. Pořád jen hovoří a doufá, že zákazník nakonec sám řekne: „Já to beru“ – aniž by přitom vystavoval své sebevědomí riziku zranění tím, že by se dotazoval, zda si zákazník věc koupí.

Prodejce s vysokým sebehodnocením se upřímně snaží přistoupit k aktu prodeje, poněvadž ví, že to nejhorší, co ho může potkat je, že bude odmítnut. Zároveň ví, že odmítnutí jen zřídka, pokud vůbec kdy, znamená osudové neštěstí a že by prostě měl udělat obchod. Přesněji řečeno, on vlastně naprosto samozřejmě očekává, že obchod uskuteční. Proč? Protože věří, že si to zaslouží, podobně, jako si zasluhuje úspěch. Kromě toho věří i v kvalitu svého zboží. Se zdravým sebehodnocením by ostatně ani neklesl tak hluboko, aby se snížil k prodeji podřadných produktů. Je nezvratně přesvědčen o tom, že poskytuje potřebnou a dobrou službu, a tudíž přistupuje k aktu prodeje s naprostou sebedůvěrou, a také sebejistě.

Pokud se poznáváte v negativním slova smyslu, začněte u sebe, pracujte na sobě a MĚJTE SE RÁDI. V obchodě se vám to bohatě vyplatí. A v životě také.
(více)
30.11.2010 15:23:16 | Autor: Tomáš Oswald | 0 komentářů | stálý odkaz


Váš nevědomky inteligentní spolupracovníkJe všeobecně známým faktem, že čmelák nemůže létat….vědecky podloženo…tak to prostě je…moc těžké tělo,slabá křídla….z hlediska aerodynamiky jasné jak facka. Ale čmeláci to nevědí, nikdy žádné vědecké pojednání nečetli – a vesele si létají!

Touha po vítězství vytváří inteligentní nevědomost. Inteligentní nevědomost je vlastnost či schopnost nevědět nebo si neuvědomovat, co nemohu a udělat to. Nejednou umožňuje člověku dokázat téměř nemožné. Nemá žádné zkušenosti v byznysu, s prodejem a vlastně o prodejní praxi neví zhola nic. Naštěstí neví, že nic neví a někdo ho motivuje. Neví, že to neumí a neví, že to nedokáže a tak to dělá. A co se stane? Bývá nejlepším ve Vašem týmu!!

A proto!!

Nalejte do vašich nových spolupracovníků nadšení, ukažte jim směr, pozitivně je motivujte namísto pracovních postupů, jak to mají dělat,každý jsme originální a každý děláme určité věci jinak..jak víte,že se mu bude toto prodávat nejlépe,když to bude dělat podle vašich postupů a představ?

…nechte ho vyniknout podle svého a využijte jeho nadšení!!

Budujte čmeláky!!
(více)
30.11.2010 15:21:50 | Autor: Tomáš Oswald | 0 komentářů | stálý odkaz


Studna a vodovod

Zdravím Vás všechny!
Chci se s Vámi podělit o nedávné povídání se svým přítelem, byznysmenem, který krásně a věcně přirovnal finanční plány..
Tak nějak se stočila naše řeč na peníze (byla to otázka času), ví, že pomáhám lidem stát se finančně nezávislými a povídá: „Tome, každý chce být rentiér a kdo ne, neví co to slovo znamená."
S tím jsem souhlasil a tak jsem ho nechal hovořit…
Měl zajímavé přirovnání …Princip studny a vodovodu..

Tedy……..Mohlo by Vás zajímat..

K finanční nezávislosti vedou dvě cesty, ani jedna z nich není lepší, rychlejší nebo jednodušší než ta druhá. Obě vyžadují hodně tvrdé práce a nesou s sebou velké riziko, ale pro ty co vydrží, je připravená největší odměna: SVOBODA

Pokud ještě nejste finančně nezávislí, potom nosíte vědra, to znamená že každý den musíte vstát a jít do práce (je jedno jestli jste zaměstnanec nebo podnikatel) jinak brzy nebudete mít co jíst. 95% populace nosí vědra: někdo 8 hodin, někdo 16 hodin, ale nosí vědra aby se uživili. Cílem je najít způsob jak mít dost vody aniž byste museli vědra nosit.

První a oblíbenější cestou je PRINCIP STUDNY. V tomto případě nám někdo za poplatek vyhloubí studnu a vy pokaždé, když půjdete kolem této studny, do ní odlijete část vody z vašich věder. Takto si do studny střádáte vodu a až bude ve studně dost vody, můžete přestat nosit vědra. Z některých studen se ale voda vsákne (bankrot, defraudace) a vypaří (inflace, poplatky) rychleji než vy ji tam stačíte nosit. Jiné studny vám naopak vodu přidávají ve formě vzlínání spodní vody (státní příspěvky, příspěvek zaměstnavatele) nebo deště (kapitálové výnosy, dividendy). Pokud se vám princip studny líbí, věnujte pozornost těmto okolnostem:

- Stanovte si kolik vody potřebujete. (Cílová částka a datum)
- Snižte odpařování z vaší studny na minimum. (Minimalizace nákladů)
- Mějte více studen na různých místech. (Inteligentní diverzifikace)
- Lijte do studny co nejvíce vody a začněte s tím hned! (Efekt složeného úroku)
- Najděte takovou studnu, do které hodně prší. Čím víc tím lépe. (Co nejvyšší výnos)
Pokud chcete přestat nosit vědra co nejdřív (třeba do pěti let), musíte vědět kolik vlastně potřebujete. Berte v potaz, že z každého milionu korun můžete bez rizika získat něco mezi 50-70 tisíci korun pasivního příjmu ročně (např. nemovitosti, hypoteční zástavní listy, dividendy).

Druhá cesta bývá označována za PRINCIP VODOVODU. To znamená, že si sami postavíte vodovod od pramene až k sobě domů. Váš čas, úsilí a mnohdy i peníze se nakonec přetvoří ve fungující systém, který vás začne živit. Netřeba připomínat, že taková stavba je velmi náročná a cestou narazíte na mnoho lidí, co ji budou třeba i nevědomky bořit. Proto tolik lidí dnes využívá možnost koupit si buďto plány vodovodu s konzultacemi zkušeného stavbyvedoucího (např. MLM) za velmi nízkou cenu, anebo si hodně připlatit a koupit si už postavený fungující vodovod (např. franchizing, koupě firmy, nájemní dům). Pamatujte, že vodovod, i když jste jej koupili již postavený, se musí opravovat a kontrolovat, a pokud chcete být opravdu svobodní, měli byste si na tuto práci najít někoho jiného. V případě, že preferujete vodovod dejte si pozor na tyto věci:

- Ujistěte se, že vodovod je funkční a v dobrém stavu. (Analýza podniku)
(více)
30.11.2010 15:20:16 | Autor: Tomáš Oswald | 0 komentářů | stálý odkaz


Podlehněte svému nejtajnějšímu přání

Podlehněte svému nejtajnějšímu přání

Všichni máme přání. Všichni sníme o tom, co bychom rádi dělali. Ale jen málo z nás se svým přáním podvolí. Místo abychom vyhověli přáním svého srdce, zabíjíme je. K těmto úspěšným vraždám používají lidé pěti zbraní:

Sebeponižování.
Často slyším lidi říkat. Rád bych byl tím nebo oním,ale nehodím se k tomu. Slyšíte to? RÁD BYCH BYL, ALE….Mnoho lidí zabíjí svá přání negativním ponižováním.

Touha po jistotě
Lidé, kteří říkají: „Tam, kde jsem, mám zaručenou jistotu“, zabíjejí své sny snahou o jistotu.

Konkurence
Klasické poznámky typu „Tenhle obor je přeplněný, tady si uchazeči šlapou na paty“, dokonalí zabijáci přání a snů hned v zárodku.

Zodpovědnost za rodinu
Typická vražedná zbraň všech přání a snů. Zní asi takto: „Rád bych začal s novým projektem, ale teď už mám rodinu a už to nejde“.

Zničte tyto vražedné zbraně jednou provždy!! Myslete na to, že všechno zvládnete, když rozvinete celou svou sílu a půjdete „plnou parou vpřed“, když budete dělat to, co CHCETE dělat. Poddejte se svému přání, získáte energii, nadšení, rozmach a úspěch vás nemine!!
(více)
30.11.2010 15:14:47 | Autor: Tomáš Oswald | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se